ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ตำแหน่ง ภารโรง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 108 คน