ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเแพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 480 คน