ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่องการแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่องการแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569  :: จำนวนผู้อ่าน 143 คน