รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : รายงานประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
  รายละเอียด : รายงานประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน