ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่องการแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
11 ต.ค. 2569
2 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่อง รายชื้อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
23
19 ส.ค. 2563
3 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 ส.ค. 2563
4 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 ส.ค. 2563
5 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาทะเบียนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
16 เม.ย. 2563
6 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
10 เม.ย. 2563
7 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 มี.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 ม.ค. 2563
9 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
27 ธ.ค. 2562
10 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
20 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15