ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
10 ก.พ. 2565
2 คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
10 ก.พ. 2565
3 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
10 ก.พ. 2565
4 ประกาศอบต.เชียรใหญ่ เรื่อง เจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
10 ก.พ. 2565
5 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
531
23 เม.ย. 2564
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
483
16 เม.ย. 2564
7 ประกาศการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ดาวน์โหลดเอกสาร
480
05 เม.ย. 2564
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
466
30 มี.ค. 2564
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
488
10 มี.ค. 2564
10 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17