ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่องการแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
11 ต.ค. 2569
2 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
20 ธ.ค. 2562
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
12 ธ.ค. 2562
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
28 พ.ย. 2562
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
08 พ.ย. 2562
6 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
08 ก.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2561 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
08 ก.พ. 2562
8 มาตรฐานการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 ม.ค. 2562
9 ประกาศขายตลอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
19 ธ.ค. 2561
10 เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13