ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
19 ก.พ. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านคลองแดน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
18 ก.พ. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 ก.พ. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายบ้านนายจวง - นานายอุดม แผ้วศรี หมู่ที่ 4 บ้านหัวป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 ก.พ. 2563
5 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 ก.พ. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 ม.ค. 2563
7 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 ม.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
23 ธ.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซม/ปรับปรุงตกแต่งเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 ธ.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
16 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46