ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบางพระ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
03 ก.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
03 ก.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหัวป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
7
03 ก.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 ส.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 ส.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำประกาศนียบัตรสำหรับผู้่ผ่านการฝึกอบรมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 ส.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
13 ส.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 ส.ค. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 ส.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่บริเวณจัดงานโครงการฝึกอบรมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52