รายงานการประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
20 ก.พ. 2562
2 รายงานประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 ธ.ค. 2561
3 รายงานประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 ต.ค. 2561
4 รายงานประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 ก.ย. 2561
5 รายงานประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
11 ก.ย. 2561
6 รายงานประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
14 ส.ค. 2561
7 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
22 พ.ค. 2561
8 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
29 ธ.ค. 2560
9 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
08 พ.ย. 2560
10 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัย;bสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
06 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7