รายงานการประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
30 ธ.ค. 2562
2 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
548
18 ธ.ค. 2562
3 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
548
18 ก.ย. 2562
4 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
599
09 ก.ย. 2562
5 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
632
16 ส.ค. 2562
6 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
05 ก.ค. 2562
7 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
24 พ.ค. 2562
8 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
471
25 มี.ค. 2562
9 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
27 ก.พ. 2562
10 รายงานประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
523
20 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8