ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ก.ย. 2564
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
30 ส.ค. 2564
3 รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
23 ส.ค. 2564
4 วาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
23 ส.ค. 2564
5 เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 ส.ค. 2564
6 เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 พ.ค. 2564
7 รายงานการประชุมสภา สมับสามัญสมัยแรก ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
17 พ.ค. 2564
8 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2564 และสมัยสามัญสมัยแรก ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 ก.พ. 2564
9 วาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ก.พ. 2564
10 เรียกประชุมสภา อบต.เชียรใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1